Lika värde nr 4 2016

Hösten 2016 fick jag i uppdrag av Specialpedgogiska skolmyndighetens tidning Lika värde att skriva en text om hur Djurgårdsskolan i Eskilstuna genomför en fortbildning som utgår från myndighetens Studiepaket NPF.

Ladda ner pdf