Projektledning

Jag trivs när jag får vara med och planera och genomföra idéer. Jag kan bidra med snabb återkoppling, tydlighet i arbetsfördelning och håller blicken stadigt på målet.

Exempel på uppdrag:

 

2018 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Delprojektledare för en förstudie som utreder myndighetens förutsättningar för, och målgruppens behov av, ett stödmaterial om elever med synnedsättning eller blindhet i skolan.

 

2014-2016 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Projektledare för ett myndighetsövergripande projekt. Vi utvecklade ett webbaserat studiepaket som innehöll skrifter, instuderingsfrågor och filmer. Se studiepaketet här: www.spsm.se/vuxenstudier

 

2014 Barnombudsmannen
Projektledare för en undersökning om lärares förutsättningar för att undervisa om barnkonventionen.Annika Wallin, konsult inom barn-, ungdoms- och utbildningsfrågor. Jag har särskild kompetens när det gäller specialpedagogiskt stöd, tillgänglighetsfrågor, inflytandefrågor, barnkonventionen och barnkultur.

Företaget

Blira konsult AB
Org.nummer: 556507-5891
Tel: 070 797 49 58
annika.wallin@blira.se