Kontaktuppgifter

Blira konsult AB
E-post: annika.wallin@blira.se

Jag har mitt kontor i Stockholm men tar även uppdrag i övriga delar av landet.