Utbildning och föreläsningar

Mina uppdrag gör att jag får inblick i många olika områden som rör barn och unga. Jag erbjuder utbildning och föreläsningar inom de områden där jag har fördjupad kompetens.
Om ni vill kan jag också hålla skrivarutbildning för en grupp medarbetare.

Exempel på uppdrag:

2023. Specialpedagogiska institutionen, SU. Gästföreläsare på yrkeslärarprogrammet. ”Tillgänglig lärmiljö – bemötande och arbetssätt”.

2022. Specialpedagogiska institutionen, SU. Gästföreläsare på yrkeslärarprogrammet. ”Tillgänglig lärmiljö – bemötande och arbetssätt”.

2022. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Klarspråksutbildning och implementering av manual för specialpedagogisk utredningsrapport.

2021. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Klarspråksutbildning.

2020. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Klarspråksutbildning.

2019. THEA privata grundskola. Föreläsning ”Tillgänglig lärmiljö – bemötande och arbetssätt”.

2019. Specialpedagogiska institutionen, SU. Gästföreläsare på ämneslärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet. ”Tillgänglig lärmiljö – bemötande och arbetssätt”.

2018. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Moderator på workshop om digital lärmiljö.

2017. Kulturskolerådet. Föreläsning om kulturchecksystem.

2016. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skrivutbildning för myndighetens resurscenter.

2016. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Klarspråksutbildning.

2016. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Föreläsning om myndighetens skrivregler.

2007-2008. Specialpedagogiska institutet. Skrivarkurs under två terminer.