MediPrep

På MediPrep kan barn, ungdomar – och deras föräldrar – ta del av medicinsk information som är likvärdig över hela landet. Den är åldersanpassad och tillgänglig.

Allt är baserat på vetenskaplig och klinisk evidens och granskat av professioner inom barnhälsa och barnsjukvård. Innehållet är skapat tillsammans med barn och ungdomar som själva har erfarenhet av att vara patienter. I texter, filmer och poddar finns innehåll om sjukdomar och besvär, konkreta exempel på hur undersökningar går till och berättelser från andra barn och ungdomar.

MediPrep utvecklas av ett multidisciplinärt team med kompetenser inom medicin, omvårdnad, pedagogik, kommunikation, grafisk formgivning, medieteknik, webb- och interaktionsdesign. Min roll är redaktör och skribent. Sajten är en nationell resurs men projektledningen finns på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetessjukhuset i Solna.

Sajten MediPrep – www.mediprep.se – lanserades i en första version i januari 2023.