Projektledning

Jag trivs när jag får vara med och planera och genomföra idéer. Jag kan bidra med snabb återkoppling, tydlighet i arbetsfördelning och håller blicken stadigt på målet.

Exempel på uppdrag:

2021-2022 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Produktionsledare i pilot som utvecklade och testade ett nytt webbaserat fortbildningskoncept.

2018-2019 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Delprojektledare för en förstudie som utreder myndighetens förutsättningar för, och målgruppens behov av, ett stödmaterial om elever med synnedsättning eller blindhet i skolan.

2014-2016 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Projektledare för ett myndighetsövergripande projekt. Vi utvecklade ett webbaserat studiepaket som innehöll skrifter, instuderingsfrågor och filmer. Se studiepaketet här: www.spsm.se/vuxenstudier

2014 Barnombudsmannen
Projektledare för en undersökning om lärares förutsättningar för att undervisa om barnkonventionen.