Förstudie Synområdet

2018-2019 var jag delprojektledare för en förstudie på SPSM:s läro­medelsavdelning. Förstudien baserar sig på 700 röster och omfattar bland annat en inventering av SPSM:s nuvarande stöd på synområdet och behov av stöd hos skolpersonal, kommunala rådgivare och myndighetens egna anställda.

2019-2020 deltog jag i arbetet med att utveckla ett koncept för ett nytt stödmaterial på synområdet, samt var testledare i koncept- och användningstester.