Högre studier

MÖJLIGHETER TILL HÖGRE STUDIER – EN GUIDE

Våren 2006 var jag redaktör för en guide på uppdrag av dåvarande Sisus. Guiden handlar om vilket stöd som högskolor och universitet kan erbjuda studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Hösten 2011 hade Sisus uppgått i SPSM och jag fick nöjet att omarbeta och uppdatera guiden. Den hade då tryckts i närmare 14 000 exemplar och efterfrågan var fortsatt stor. Jag planerade upplägget för den nya guiden, skrev texterna, inhämtade synpunkter från referensgrupp och sakkunniga, och tog fram idéer för illustrationerna i dialog med illustratören.