Jag vill säja något

Våren 2006 fick jag i uppdrag av Barnombudsmannen att utvärdera deras material Jag vill säja något – om barns och ungas rättigheter. Barnombudsmannen ville ha en sammanställning av materialets spridning och få kunskap om hur det har använts och uppfattats. Utvärderingen genomfördes genom en enkät till beställare av materialet samt genom intervjuer med lärare och elever. Utvärderingen är inte publicerad.

Här intill syns framsidan på den lärarhandledning som Barnombudsmannen tog fram 2009.