Lika värde nr 2 2021

2021 skrev jag en artikel för Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde. Den handlar om grundsärskolan i Ljungaverk i Ånge.

Lärarlaget på grundsärskolan hade förberett mottagandet av en elev med blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning mycket noga. Idag fokuserar de på några kunskapsmål i taget för eleven.

Ladda ner pdf:en och läs artikeln på sidorna 6-8 i tidningen.

Även Skolporten.se publicerade den här artikeln och under sommaren 2021 seglade texten upp som en av de mest lästa FoU-nyheterna på webbplatsen.