New Game - om unga och datorspel

Datorspelande i organiserad form är ett relativt nytt fenomen och Ungdomsstyrelsen har uppmärksammat att det behövs mer kunskap på området. Våren 2005 fick jag därför i uppdrag av Ungdomsstyrelsen att skriva en kunskapsöversikt. I arbetet har jag intervjuat forskare, ungdomsorganisationer, professionella datorspelare och aktörer från datorspelsbranschen.

Kunskapsöversikten kom att utgöra underlag, tillsammans med annat material, för skriften New Game som publicerades våren 2006. Skriften ska fungera som en introduktion till datorspelsvärlden och kan till exempel användas på personalutbildningar i kommuner, skolor eller i fritidsverksamhet.

Förstudien är inte publicerad.