Professionella ungdomsledare

Hösten 2004 presenterades en ny ungdomspolitisk proposition där regeringen gav Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra en beskrivning av hur utbildningssystemet inom fritidsledarområdet möter arbetsgivarnas rekryterings- och kompetensbehov. Samma höst fick jag i uppdrag av Ungdomsstyrelsen att göra en beskrivning och analys av fritidsledarnas situation.

Syftet var att stärka Ungdomsstyrelsens kunskap på området. Jag hämtade in synpunkter från arbetsgivare, utbildningsanordnare och fritidsverksamheter samt sammanställde material från redan publicerade skrifter på området.