Utredning kulturpeng Karlstads kommun

Under perioden oktober-februari 2012 arbetade jag med en utredning på uppdrag av Karlstads kommun, i samarbete med min konsultkollega Lena Josefsson. Vi tittade på förutsättningarna för att införa en kulturpeng med kundval i Karlstad som ett alternativ till den nuvarande utformningen av kulturskola för barn och unga.

I utredningen redovisar vi en kartläggning av liknande verksamheter i andra kommuner. Vi presenterat också hur olika ambitionsnivåer kan utformas, finansieras och olika kostnadsberäkningar. Utredningen redovisar även hur den lokala anpassningen i Karlstad kan se ut samt vad beslutsfattarna i Karlstad bör överväga.